«Yoga teaches us to cure what need not be endured

and endure what cannot be cured»
-B.K.S Iyengar

Mariann Halvorsen FriskYoga

I bloggen min deler jeg aktuelle forskningsartikler og rapporter fra andre nettkilder. Jeg vil også fortløpende belyse tema for gruppene som avholdes hver uke.

BLOGG